VECKANS NYHET

Nya policymallar om informationssäkerhet

Skyddar du företagets informationstillgångar, såsom personuppgifter, från förlust och obehörig användning? Med anledning av GDPR har vikten av tillräckligt skydd fått en allt större betydelse. Varje företag måste i någon utsträckning bedriva ett informationssäkerhetsarbete, vilket något förenklat handlar om att hindra informationstillgångar från att läcka ut, förvanskas eller förstöras.

För att underlätta ditt informationssäkerhetsarbete har vi upprättat ett antal nya policydokument. Rätt använda kan dessa avsevärt förbättra såväl hanteringen som skyddet för företagets tillgångar. Några exempel på mallar du kan använda är informationssäkerhetspolicy detaljerad, klassificeringspolicy och policy för godtagbar användning av informationstillgångar. Fler mallar inom området hittar du här

Informationssäkerhet handlar inte endast om att hindra information från att spridas, förvanskas eller förstöras. Det handlar också om att säkerställa att rätt personer har tillgång till rätt information i rätt tid. Ett led i informationssäkerhetsarbetet är att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt. Vi har ett mycket stort antal dokument som hjälper dig i arbetet med att skydda de personuppgifter som företaget behandlar. Dessa mallar finner du här.


VECKANS KRÖNIKA

Har GDPR-arbetet kört i diket? 3 steg för att komma tillbaka på banan

Trots att ett år förflutit är det många som inte har kommit i land med sitt GDPR-arbete. För små och mellanstora företag kan det vara svårt att skapa utrymme i både budget och kalender för att ta sig an det i vissa fall omfattande GDPR-arbetet. Inte minst för att det är svårt att veta var man ska börja. Men efter ett år med GDPR har det börjat bli tydligt vad som är viktigt att fokusera på - och var de verkliga riskerna finns. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar och ny sökfunktion

Vi har förbättrat vår sökfunktion så att du enklare ska kunna hitta de mallar och den information som du behöver. Vi har också upprättat ett antal nya mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Informationssäkerhet