VECKANS NYHET

Motivation och ledarskap – så hänger det ihop

Motivation är de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.

Ledarskap och motivation hänger nära samman med varandra. En skicklig ledare har förmågan att motivera sina medarbetare och leda verksamheten framåt. Nu har DokuMera mallar om både motivation och ledarskap så att du kan förbättra ditt ledarskap och medarbetarnas motivation. Ta bland annat del av checklista motivationsarbete, inventering brist på motivation och samtalsunderlag motivationssamtal. Fler mallar hittar du här

Motivation är en positiv och energigivande kraft, den höjer intensiteten och kreativiteten i våra handlingar, så hur bra företagets affärsidé än är krävs det engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. Ett gott motiverande ledarskap påverkar personalens prestation samt företagets resultat.


VECKANS FRÅGA

Vad är tillförlitlighet, trovärdighet, förtroende och tillit?

Tillförlitlighet är dock inte den enda grunden för att anse att en person är trovärdig. Känner man att en person är trovärdig kan man känna förtroende för denna person. Men förtroende betyder inte bara att man anser personen som trovärdig, i begreppet förtroende ligger också en positiv värdering av personen. Frågan är om man kan anse att en person är trovärdig utan att känna förtroende för honom eller henne. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Ledarskap vs management

Den allt mer flukturerande ekonomiska utvecklingskurvan med återkommande kriser har satt tryck på företagsvärlden att göra alltmer med mindre resurser. Snabb respons, flexibilitet och resilians är nya ledord för överlevnad. En ”hålla-strategi” är dömd att misslyckas.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ledarskap
LÄS ÄVEN