VECKANS FRÅGA

Vad är tillförlitlighet, trovärdighet, förtroende och tillit?

En grund för att anse en person som trovärdig är att han eller hon är tillförlitlig, dvs. att man håller det som han eller hon säger för sant och riktigt. 

Tillförlitlighet är dock inte den enda grunden för att anse att en person är trovärdig. Känner man att en person är trovärdig kan man känna förtroende för denna person. Men förtroende betyder inte bara att man anser personen som trovärdig, i begreppet förtroende ligger också en positiv värdering av personen. Frågan är om man kan anse att en person är trovärdig utan att känna förtroende för honom eller henne. 

Tillit är en mera avancerad form av förtroende. När man känner tillit har man i någon mening överlämnat sig till någon annan, medan man när man känner förtroende fortfarande har sin fulla beslutskraft och beslutsförmåga kvar. Överlämnandet kan ha att göra med en djupt känd personlig relation till en mycket god vän eller en nära anhörig. Men den kan också gälla synnerligen praktiska frågor som att man går in i en hiss eller låter någon annan köra bilen. I nödsituationer tvingas man lyssna till och lyda (överlämna sig till) exempelvis räddningspersonalens anvisningar. Att uppfatta en person som tillförlitlig är en förutsättning, men inte den enda, för att man ska uppfatta personen som trovärdig. Att uppfatta en person som trovärdig är en förutsättning för att man ska hysa förtroende för en person. Att hysa förtroende för en person är en förutsättning, men inte den enda, för att man ska känna tillit.

 

Tillitsfiguren 

Tid kan vara en aspekt som behöver tillfogas. Om det är en gradvis kvalificering behöver man rimligen mera tid för att hysa tillit än för att känna förtroende. En annan aspekt är att tillförlitlighet och trovärdighet rör egenskaper som tillskrivs avsändaren, medan förtroende och tillit rör relationen mellan sändaren och mottagaren. Eftersom tilliten placeras främst i figuren kallas figuren därefter. 


VECKANS KRÖNIKA

Ledarskap vs management

Den allt mer flukturerande ekonomiska utvecklingskurvan med återkommande kriser har satt tryck på företagsvärlden att göra alltmer med mindre resurser. Snabb respons, flexibilitet och resilians är nya ledord för överlevnad. En ”hålla-strategi” är dömd att misslyckas.

LÄS MER >

VECKANS NYHET

Motivation och ledarskap – så hänger det ihop

Ledarskap och motivation hänger nära samman med varandra. En skicklig ledare har förmågan att motivera sina medarbetare och leda verksamheten framåt. Nu har DokuMera mallar om både motivation och ledarskap så att du kan förbättra ditt ledarskap och medarbetarnas motivation.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ledarskap
LÄS ÄVEN