NYTT PÅ DOKUMERA

Nytt på DokuMera

DokuMera har under sommaren upprättat fler än 500 expertsvar så att du enklare ska hitta svaren på de vanligaste frågorna vi får. Vi har dessutom upprättat ett antal nya mallar, främst inom ledarskap. Några av dessa är:

Översikt ledningsgruppens arbetsformer    
Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet    
Utvärdering av ledningens strukturella arbete
Utvärdering av ledningens samspel    
Utvärdering - lägesbild av ledningens arbete   
 
Frågeformulär - ledningsgruppens strukturella arbete    
Frågeformulär - ledningsgruppens roll    
Diskussionsunderlag för effektiva möten    
Checklista ordförandens arbetsordning    
Checklista föredragandens arbetsordning    
Checklista beslutsprocess för affärscase 


VECKANS NYHET

Tid för utvecklingssamtal och introduktion

Nu är sommarsemestern över för de flesta, och på många arbetsplatser runt om i landet finns det mycket att ta tag i. För en del är det dags att välkomna och introducera nyanställd personal. För andra är det dags att genomföra medarbetarsamtal av olika slag för att motivera personalen att prestera på topp. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Utvecklingssamtal – verktyget för att nå önskade mål

Ett utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett ostört samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man kan prata om viktiga frågor. Utvecklingssamtalet är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå önskade mål. Genom utvecklingssamtalet ska medarbetaren få mer delaktighet i verksamheten, ett ökat engagemang och mer motivation.

LÄS MER >