VECKANS NYHET

Tid för utvecklingssamtal och introduktion

Nu är sommarsemestern över för de flesta, och på många arbetsplatser runt om i landet finns det mycket att ta tag i. För en del är det dags att välkomna och introducera nyanställd personal. För andra är det dags att genomföra medarbetarsamtal av olika slag för att motivera personalen att prestera på topp. 

Genom att ägna såväl tid som omsorg åt nyanställd personal kan du öka motivationen och trivseln på arbetsplatsen, vilket i förlängningen kan förbättra företagets resultat. Vi har mallarna du behöver för att genomföra ett introduktionsprogram som passar dig och din verksamhet. Ta del av våra mallar Checklista introduktion nyanställd, Introduktionsprogram medarbetare och Personalinformation nyanställd

Här nedan kan du läsa om utvecklingssamtal. Med hjälp av strukturerade utvecklingssamtal kan du också motivera din personal och öka trivseln på arbetsplatsen, vilket även det kan förbättra företagets resultat. 


VECKANS KRÖNIKA

Utvecklingssamtal – verktyget för att nå önskade mål

Ett utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal, är ett ostört samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare där man kan prata om viktiga frågor. Utvecklingssamtalet är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett redskap för att nå önskade mål. Genom utvecklingssamtalet ska medarbetaren få mer delaktighet i verksamheten, ett ökat engagemang och mer motivation.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nytt på DokuMera

DokuMera har under sommaren upprättat fler än 500 expertsvar så att du enklare ska hitta svaren på de vanligaste frågorna vi får. Vi har dessutom upprättat ett antal nya mallar, främst inom ledarskap.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Introduktion av nyanställd
Utvecklingssamtal