VECKANS NYHET

Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för konsumenter. En undersökning visar att 73 % av Sveriges konsumenter i någon mån påverkas av frågor om hållbarhet när de beslutar sig för att köpa en vara eller tjänst. Som företagare blir det därför viktigare och viktigare att visa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och därmed bidrar till en hållbar värld.

DokuMera har mallarna du behöver för att bedriva ett hållbarhetsarbete, vare sig du påbörjar arbetet eller vill vidareutveckla det. Du kan till att börja med ta del av våra mallar Hållbarhetspolicy, Checklista – Väsentlighetsanalys och Intressentkarta. Fler mallar inom hållbarhet hittar du här

En del större företag omfattas av kravet på att upprätta en så kallad hållbarhetsrapport. Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Vi har mallarna Processbeskrivning hållbarhetsrapport och Revisorsyttrande hållbarhetsrapport som kan hjälpa dig i detta arbete. 


VECKANS KRÖNIKA

Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla?

En bra grund för företagets hållbarhetsarbete är att upprätta en hållbarhetspolicy. Policyn är ett slags styrdokument för företagets hållbarhetsarbete på så sätt att den ger uttryck för hur företaget arbetar för att hantera olika risker. En hållbarhetspolicy ska vara tydlig och innehålla strategiska mål, vilka ska relatera till företagets affärsområden.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom informationssäkerhet. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Hållbarhet
LÄS ÄVEN