NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Handlingsplan risker informationstillgångar
Hotbildskatalog
Kontrollprotokoll - åtgärder – informationssäkerhet
Policy för säkerhetskopiering av data
Självskattning informationssäkerhet


VECKANS NYHET

Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för konsumenter. En undersökning visar att 73 % av Sveriges konsumenter i någon mån påverkas av frågor om hållbarhet när de beslutar sig för att köpa en vara eller tjänst. Som företagare blir det därför viktigare och viktigare att visa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och därmed bidrar till en hållbar värld.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla?

En bra grund för företagets hållbarhetsarbete är att upprätta en hållbarhetspolicy. Policyn är ett slags styrdokument för företagets hållbarhetsarbete på så sätt att den ger uttryck för hur företaget arbetar för att hantera olika risker. En hållbarhetspolicy ska vara tydlig och innehålla strategiska mål, vilka ska relatera till företagets affärsområden.

LÄS MER >