NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Blankett årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Plan för förbättring av arbetsprestation 


VECKANS NYHET

Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem

Antalet anmälningar om kränkande särbehandling har ökat med nästan 50 procent de senaste 10 åren. Uppskattningsvis har cirka 10 % av alla yrkesverksamma någon gång utsatts för kränkande särbehandling. Detta skapar ett stort lidande för de enskilda, men medför också stora kostnader för arbetsgivarna i form av produktionsbortfall och försämrad kvalitet. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad kan leda till kränkande särbehandling?

Det finns flera riskkällor och varningstecken att vara uppmärksam på i fråga om kränkande särbehandling. Om arbetsgruppen fungerar dåligt eller om det finns konflikter kan det vara faktorer som resulterar i kränkande särbehandling. Konflikter kan överlag vara en källa till dålig arbetsmiljö, vilket betyder att arbetsgivaren bör vara mycket vaksam och tidigt vidta åtgärder.

LÄS MER >