VECKANS FRÅGA

Vad kan leda till kränkande särbehandling?

Det finns flera riskkällor och varningstecken att vara uppmärksam på i fråga om kränkande särbehandling. Om arbetsgruppen fungerar dåligt eller om det finns konflikter kan det vara faktorer som resulterar i kränkande särbehandling. 

Konflikter kan överlag vara en källa till dålig arbetsmiljö, vilket betyder att arbetsgivaren bör vara mycket vaksam och tidigt vidta åtgärder. En konflikt kan definieras som när två eller flera individer aktivt är engagerade i en hätsk diskussion, från ilsken argumentering vid mötesbordet till skrik i korridoren.

Andra källor till dålig social arbetsmiljö kan vara ohälsosam arbetsbelastning och otydligt arbetsinnehåll, exempelvis stor arbetsmängd, ont om tid och otydlig arbetsfördelning. Vid en stor förändring, till exempel en stor omorganisation, gäller det att vara särskilt uppmärksam.


VECKANS NYHET

Kränkande särbehandling – ett allvarligt arbetsmiljöproblem

Antalet anmälningar om kränkande särbehandling har ökat med nästan 50 procent de senaste 10 åren. Uppskattningsvis har cirka 10 % av alla yrkesverksamma någon gång utsatts för kränkande särbehandling. Detta skapar ett stort lidande för de enskilda, men medför också stora kostnader för arbetsgivarna i form av produktionsbortfall och försämrad kvalitet. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Kränkande särbehandling