VECKANS FRÅGA

Vad ska handböcker inom GDPR och brandskydd innehålla?

Vi har upprättat nya handböcker: GDPR-handboken och brandskyddshandboken. Brandskydd och skydd av personuppgifter ställer höga krav på dig som företagare eftersom du måste följa många regler. Bristande regelefterlevnad riskerar inte endast att leda till förmögenhetsskada, utan även skada på person och egendom. Ta del av våra handböcker för att regelsäkra företagets arbete med brandskydd och GDPR.

DokuMera har följande mallar
GDPR-handbok
BrandskyddshandbokVECKANS NYHET

DokuMeras handböcker – nu kan du få en utan kostnad

Med hjälp av våra handböcker kan du samla företagets dokumentation på en och samma plats. Handböckerna är utformade så att de kan användas som arbetsverktyg/checklistor. Genom att följa innehållet i handböckerna riskerar du inte att missa några viktiga dokument. I våra handböcker finner du också hänvisningar till alla relevanta mallar. Just nu kan du få en av våra handböcker utan kostnad. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom brandskydd. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Handböcker