VECKANS FRÅGA

Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?

Visste du att alla arbetsgivare som har minst tio anställda är skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy? I veckans fråga kan du läsa om vad den ska innehålla och vad du behöver tänka på. 

Om du har minst tio anställda ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i företagets verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Du ska upprätta rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. 

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska dokumenteras skriftligt. Ta del av DokuMeras mallar inom arbetsmiljö för att efterleva de krav som ställs. Du finner mallarna här.


VECKANS NYHET

DokuMeras policydokument – nu kan du få ett utan kostnad

Visste du att du som företagare i vissa fall är skyldig att upprätta policydokument enligt lag? Det är inte alltid som skyldigheten uttrycks i form av att en policy ska upprättas, men i praktiken är det ett vanligt sätt att uppfylla lagstadgade krav. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom hållbarhet. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
Policydokument
LÄS ÄVEN
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Dessa policymallar behöver du ha enligt lag
Så styr du dina medarbetares ageranden
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Dags för nya rutiner på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Arbetsmiljö i coronatider – just nu får du en policymall utan kostnad
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
Varför är det viktigt att arbeta med policydokument?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Får man ha shorts på jobbet?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Lagstadgade policydokument – har du alla?
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Julbord och julgåva – vet du vad som gäller?
Öka sannolikheten för en lyckad rekrytering
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen
Har du de policyer som krävs enligt lag?
Tänk på detta när du upprättar en policy
Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy?