VECKANS FRÅGA

Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?

Visste du att alla arbetsgivare som har minst tio anställda är skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy? I veckans fråga kan du läsa om vad den ska innehålla och vad du behöver tänka på. 

Om du har minst tio anställda ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i företagets verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Du ska upprätta rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. 

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska dokumenteras skriftligt. Ta del av DokuMeras mallar inom arbetsmiljö för att efterleva de krav som ställs. Du finner mallarna här.


VECKANS NYHET

DokuMeras policydokument – nu kan du få ett utan kostnad

Visste du att du som företagare i vissa fall är skyldig att upprätta policydokument enligt lag? Det är inte alltid som skyldigheten uttrycks i form av att en policy ska upprättas, men i praktiken är det ett vanligt sätt att uppfylla lagstadgade krav. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom hållbarhet. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
Policydokument