VECKANS NYHET

Minska risken för utbrändhet och sänk dina kostnader

Visste du att hög arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet på arbetsplatsen är två vanliga orsaker till stress? Sedan 2010 har antalet personer med utmattningssymtom mer än sexdubblats, och problematiken fortsätter att öka. Som arbetsgivare har du möjlighet att förebygga arbetsrelaterad stress genom att vidta organisatoriska åtgärder. 

Ta del av våra mallar Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa, Checklista förebygga stress, Checklista hantera uppkommen stress och Stresspolicy. Om du vidtar de åtgärder som framgår av mallarna minskar du risken för stressrelaterad ohälsa bland dina medarbetare. Fler mallar inom området finner du här


VECKANS FRÅGA

Vad kännetecknar utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom kännetecknas av stark trötthet, kognitiva problem och sömnstörningar. Det uppstår efter långvarig belastning och ger initialt smärtor, värk, störningar i hjärtrytmen, andningen, mag-, tarm-och urinfunktioner samt irritabilitet och koncentrationssvårigheter. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar i form av processbeskrivningar. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >