VECKANS FRÅGA

Vad kännetecknar utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom kännetecknas av stark trötthet, kognitiva problem och sömnstörningar. Det uppstår efter långvarig belastning och ger initialt smärtor, värk, störningar i hjärtrytmen, andningen, mag-, tarm-och urinfunktioner samt irritabilitet och koncentrationssvårigheter. I akutfasen uppträder ofta högt blodtryck, yrsel eller bröstsmärtor.

Återhämtningsfasen från utbrändhet kan vara lång med bestående stressintolerans. Utbrändhet är ett tillstånd av total psykisk eller fysisk utmattning där den drabbade inte fått chans till tillräcklig återhämtning. Utbrändhet kräver rehabilitering ibland under flera år och många kan aldrig arbeta heltid igen. Energin har helt enkelt tagit slut.

Rehabilitering med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan fungera mot depression och ångest, men inte mot utmattningssyndrom. Det finns till och med studier som säger att det är negativt med KBT i ett sådant läge. Det stöd som verkar fungera bäst är arbetslivsinriktad rehabilitering. Allra mest effektivt har det visat sig vara att byta både yrke och arbetsplats.


VECKANS NYHET

Minska risken för utbrändhet och sänk dina kostnader

Visste du att hög arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet på arbetsplatsen är två vanliga orsaker till stress? Sedan 2010 har antalet personer med utmattningssymtom mer än sexdubblats, och problematiken fortsätter att öka. Som arbetsgivare har du möjlighet att förebygga arbetsrelaterad stress genom att vidta organisatoriska åtgärder. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar i form av processbeskrivningar. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >