VECKANS NYHET

Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ibland händer det att Arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Det innebär i praktiken att myndigheten ser efter om arbetsgivaren lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Regelverken är mycket omfattande och det kan vara svårt att förstå hur reglerna ska tillämpas i praktiken. 

Vi hjälper dig att förstå vilka åtgärder som måste vidtas, och det går att förbereda sig för det fall Arbetsmiljöverket genomför en inspektion. Vi har mallarna du behöver för att efterleva de viktigaste kraven. Du ska bland annat bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete kan du enkelt påbörja eller vidareutveckla med hjälp av våra mallar Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöpolicy och Arbetsmiljöhandbok. Fler mallar inom området hittar du här


VECKANS FRÅGA

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod att jobba med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Metoden bygger på principen Undersök – Genomför – Följ upp och resulterar i att risker identifieras och åtgärdas. Det kan sägas vara ett kvalitetssystem för arbetsmiljön, vilket betyder systematik och ständiga förbättringar.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya flera nya handböcker. Klicka här för att se vilka handböcker vi har.  

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö