VECKANS NYHET

Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ibland händer det att Arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Det innebär i praktiken att myndigheten ser efter om arbetsgivaren lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Regelverken är mycket omfattande och det kan vara svårt att förstå hur reglerna ska tillämpas i praktiken. 

Vi hjälper dig att förstå vilka åtgärder som måste vidtas, och det går att förbereda sig för det fall Arbetsmiljöverket genomför en inspektion. Vi har mallarna du behöver för att efterleva de viktigaste kraven. Du ska bland annat bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete kan du enkelt påbörja eller vidareutveckla med hjälp av våra mallar Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöpolicy och Arbetsmiljöhandbok. Fler mallar inom området hittar du här


VECKANS FRÅGA

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod att jobba med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Metoden bygger på principen Undersök – Genomför – Följ upp och resulterar i att risker identifieras och åtgärdas. Det kan sägas vara ett kvalitetssystem för arbetsmiljön, vilket betyder systematik och ständiga förbättringar.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya flera nya handböcker. Klicka här för att se vilka handböcker vi har.  

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?