NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Arbetsmiljöhandbok
Brandskyddshandbok
Ekonomihandbok 
GDPR-handbok 
Kvalitetshandbok
Personalhandbok
Personalhandbok Engelsk


VECKANS NYHET

Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ibland händer det att Arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Vi hjälper dig att förstå vilka åtgärder som måste vidtas, och det går att förbereda sig för det fall Arbetsmiljöverket genomför en inspektion. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod att jobba med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Metoden bygger på principen Undersök – Genomför – Följ upp och resulterar i att risker identifieras och åtgärdas. Det kan sägas vara ett kvalitetssystem för arbetsmiljön, vilket betyder systematik och ständiga förbättringar.

LÄS MER >