VECKANS FRÅGA

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod att jobba med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Metoden bygger på principen Undersök – Genomför – Följ upp och resulterar i att risker identifieras och åtgärdas. Det kan sägas vara ett kvalitetssystem för arbetsmiljön, vilket betyder systematik och ständiga förbättringar.

Att bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att kartlägga arbetsmiljön, undersöka var det finns risker, ta itu med bristerna omedelbart respektive tidsplanerat, följa upp genomförandet, utarbeta arbetsmiljöpolicy, sätta upp mål, utarbeta rutiner, uppgiftsfördelning och utbildningsplaner för dem som ges arbetsmiljöansvar. I handlingsplaner bestäms vad (vilka åtgärder) som ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar för att det blir gjort.

Arbetet beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Att jobba systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete syftar till att ingen ska drabbas av ohälsa på arbetsplatsen och att arbetet ska vara utvecklande för medarbetarna.


VECKANS NYHET

Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?

Som arbetsgivare har du många skyldigheter gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ibland händer det att Arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra. Vi hjälper dig att förstå vilka åtgärder som måste vidtas, och det går att förbereda sig för det fall Arbetsmiljöverket genomför en inspektion. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya flera nya handböcker. Klicka här för att se vilka handböcker vi har.  

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN