VECKANS NYHET

Förebygg hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. I många branscher känner sig alltfler utsatta för hot och våld av olika slag. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar att såväl förebygga som hantera hot och våld på arbetsplatsen. 

Ta del av DokuMeras checklista undvika hot och våld och listning av arbetsmiljörisker för att uppfylla dina skyldigheter. 

Arbetstagares oro för att bli utsatta för hot och våld på arbetet är en form av psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. Som arbetsgivare ska du ha kännedom om vilka regler som gäller samt förebygga så mycket det går. Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår bland annat att arbetsplatsen ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. VECKANS FRÅGA

Ansvar vid hot och våld

Vem bär egentligen ansvaret för arbetsmiljön i fråga om hot och våld? Det övergripande ansvaret har arbetsgivaren som ska ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Hot och våld – vad gäller?

I veckans krönika kan du läsa en sammanfattning av vilka regler som gäller. Hur kan man som arbetsgivare bedriva ett förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld på arbetsplatsen? 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?