VECKANS NYHET

Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare

Hållbarhetsundersökningar visar att hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för företag, bland annat för att bidra till en hållbar utveckling, men också för att stärka varumärket och öka lönsamheten. Det finns också en tydlig tendens att detta blir allt viktigare även för konsumenter.

Hur bidrar din verksamhet till en hållbar utveckling? Har du analyserat hur ditt hållbarhetsarbete kan stärka ditt varumärke och öka din lönsamhet? Oavsett hur långt du har kommit i hållbarhetsarbetet har DokuMera ett antal mallar som kan hjälpa dig. Ta del av våra mallar Hållbarhetspolicy, Checklista – väsentlighetsanalys, Intressentanalys och Intressentkarta för att påbörja ditt arbete. Fler mallar inom området hittar du här


VECKANS FRÅGA

Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?

Om du har en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas du av miljöbalken, vilket innebär att du också omfattas av dess krav på egenkontroll. Det är inte endast industrier och produktionsanläggningar som utgör verksamhet enligt miljöbalken. Begreppet verksamhet är en samlingsbeteckning för ett stort antal företeelser och omfattar även tjänste- och serviceföretag. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom miljö. Klicka här för att se vilka mallar vi har om miljö.  

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Hållbarhet
LÄS ÄVEN