NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Checklista egenkontroll enligt miljöbalken 
Checklista miljöutredning 
Miljöhandlingsplan 
Miljöpolicy 
Miljöpolicy Engelsk
Miljöredovisning
Målbild för en klimatvänligare verksamhet 
Självskattning - klimatmedvetenhet och klimatpåverkan 


VECKANS NYHET

Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare

Hållbarhetsundersökningar visar att hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för företag, bland annat för att bidra till en hållbar utveckling, men också för att stärka varumärket och öka lönsamheten. Det finns också en tydlig tendens att detta blir allt viktigare även för konsumenter.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?

Om du har en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas du av miljöbalken, vilket innebär att du också omfattas av dess krav på egenkontroll. Det är inte endast industrier och produktionsanläggningar som utgör verksamhet enligt miljöbalken. Begreppet verksamhet är en samlingsbeteckning för ett stort antal företeelser och omfattar även tjänste- och serviceföretag. 

LÄS MER >