VECKANS FRÅGA

Vem omfattas av kravet på egenkontroll enligt miljöbalken?

Om du har en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön omfattas du av miljöbalken, vilket innebär att du också omfattas av dess krav på egenkontroll.

Det är inte endast industrier och produktionsanläggningar som utgör verksamhet enligt miljöbalken. Begreppet är en samlingsbeteckning för ett stort antal företeelser och omfattar även tjänste- och serviceföretag. Det kan exempelvis vara fråga om uppvärmning av lokaler, resor och pappersförbrukning som medför att miljöbalken blir tillämplig.

Genom att utföra egenkontroll ska du säkerställa att du kan efterleva de krav som ställs enligt miljöbalken och annan miljörättslig lagstiftning. Det innebär att egenkontrollen ska omfatta alla de företeelser i din verksamhet som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljö. Det kan vara fråga om rutiner för exempelvis drift, skötsel och underhåll samt andra åtgärder som du vidtar i verksamheten.

DokuMera har mallar om egenkontroll. Du finner mallarna här


VECKANS NYHET

Hållbarhet – en allt viktigare fråga för fler företagare

Hållbarhetsundersökningar visar att hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för företag, bland annat för att bidra till en hållbar utveckling, men också för att stärka varumärket och öka lönsamheten. Det finns också en tydlig tendens att detta blir allt viktigare även för konsumenter.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom miljö. Klicka här för att se vilka mallar vi har om miljö.  

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Miljö