VECKANS FRÅGA

Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren som är skyldig att systematiskt planera och genomföra arbetet. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka, förebygga, genomföra och vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vidare måste arbetet innefatta jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, missbrukshantering och frågor kring hot och våld. 

Arbetsgivaren har rätt att ta sina arbetstagare till hjälp. Arbetstagaren har ålagts en skyldighet att samverka och delta i arbetet tillsammans med arbetsgivaren. 

På varje arbetsplats där fler än fem arbetstagare regelbundet arbetar ska minst ett skyddsombud utses. Hela arbetsmiljöarbetet ska fungera som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Arbetsmiljöarbetet är en fortlöpande process och arbetsgivaren ska därför hela tiden analysera och utvärdera eventuella risker som finns i företagets verksamhet.


VECKANS NYHET

Fler än 10 anställda? Dessa dokument måste du ha enligt lag

Som arbetsgivare har du många skyldigheter, och ju fler arbetstagare du har desto fler blir skyldigheterna. För att du inte ska missa några lagstadgade skyldigheter har vi upprättat en förteckning över vilka dokument som du enligt lag, förordning eller föreskrift är skyldig att upprätta. Du kan just nu ladda ned mallen utan kostnad.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi många nya mallar inom informationssäkerhet. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö