VECKANS NYHET

Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver

En arbetsgivares skyldigheter i fråga om arbetsmiljön på arbetsplatsen är många till antalet. Antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda, och det kan vara svårt att hålla koll på vilka skyldigheter man faktiskt omfattas av. 

För att du ska kunna följa de krav som gäller har vi listat mallarna du behöver. Du finner en förteckning genom att klicka på Läs mer här nedan. Alla mallar avser det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare oavsett storlek ska bedriva. För vissa särskilda arbetsmoment och branscher gäller särskild dokumentation. Dessa finns ej listade i förteckningarna nedan, men många av de mallarna kan du ändå hitta bland våra övriga mallar om arbetsmiljö. 

Förteckning över lagstadgade dokument

Systematiskt arbetsmiljöarbete i företag och verksamheter med minst tio anställda 

• Det ska finnas en skriftligt dokumenterad arbetsmiljöpolicy. Vi har mallen arbetsmiljöpolicy som hjälper dig.

• Rutinerna för SAM ska vara skriftligt dokumenterade. Detta kan du dokumentera med stöd av vår arbetsmiljöhandbok

• En fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara gjord och den ska vara skriftligt dokumenterad.  Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

• Årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras och resultatet av uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade. Vi har flera mallar för riskbedömningar och handlingsplaner, men mallen Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö är lämpligast att börja med. 

• När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Detta kan du dokumentera med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok

Systematiskt arbetsmiljöarbete i företag och verksamheter med färre än tio anställda 

• Det ska finnas rutiner för alla aktiviteter som föreskriften ställer krav på men rutinerna behöver inte vara dokumenterade. Detta kan du dokumentera med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok.

• En fördelning av arbetsmiljöuppgifterna ska vara gjord men behöver inte vara dokumenterad. Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

• Årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras men behöver inte dokumenteras. Detta kan du dokumentera med vår mall Blankett årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade. Vi har flera mallar för riskbedömningar och handlingsplaner, men mallen Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö är lämpligast att börja med.

• När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Detta kan du dokumentera med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok.


VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?

Arbetsgivaren har enligt lag ett ansvar för att det råder en sund och säker arbetsmiljö på en arbetsplats, både fysiskt och psykosocialt. För att se till att dessa krav uppfylls är det vanligt att upprätta en arbetsmiljöpolicy. Detta är en plan för hur arbetsmiljön ska bli sund och säker. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom miljö. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN