VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?

Arbetsgivaren har enligt lag ett ansvar för att det råder en sund och säker arbetsmiljö på en arbetsplats, både fysiskt och psykosocialt. För att se till att dessa krav uppfylls är det vanligt att upprätta en arbetsmiljöpolicy. Detta är en plan för hur arbetsmiljön ska bli sund och säker. 

Alla företag som har minst tio anställda måste upprätta en arbetsmiljöpolicy skriftligt. I arbetsmiljöpolicyn ska det tydligt framgå vilka mål arbetsgivaren valt att sätta upp med arbetsmiljöarbetet och hur dessa ska uppnås. Tillsynsmyndighet inom detta område är Arbetsmiljöverket.


VECKANS NYHET

Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver

En arbetsgivares skyldigheter i fråga om arbetsmiljön på arbetsplatsen är många till antalet. Antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda, och det kan vara svårt att hålla koll på vilka skyldigheter man faktiskt omfattas av. För att du ska kunna följa de krav som gäller har vi listat mallarna du behöver. Du finner en förteckning genom att klicka på Läs mer här nedan.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom miljö. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN