VECKANS NYHET

Allt fler företagare utsätts för IT-brott – är du förberedd?

Visste du att allt fler företagare utsätts för olika typer av IT-relaterad brottslighet? Det kan exempelvis vara fråga om virus, ID-kapning, stöld av lösenord, dataintrång och utpressning. Om du utsätts för brott riskerar du inte bara att drabbas av kännbar ekonomisk förlust, utan även att risken att viktiga kundrelationer försämras eller helt förloras. 

DokuMera har mallarna du behöver för att säkerställa att företaget har ett tillräckligt IT-skydd. Vilka åtgärder som behöver vidtas varierar, men med hjälp av våra mallar kan du minska risken för att drabbas av IT-relaterad brottslighet. Ta bland annat del av våra mallar Självskattning cybersäkerhet, Checklista informationssäkerhet, Checklista hotbildsanalys och. Fler mallar inom området hittar du här.
VECKANS FRÅGA

Vilken inverkan har IT-brottslighet på företag?

Den verkliga kostnaden för cyberbrottslighet är svår att bedöma exakt. År 2018 presentade McAfee en rapport om de ekonomiska konsekvenserna av cyberbrottslighet. Av rapporten framgår att den uppskattade sannolika årliga kostnaden för den globala ekonomin uppgår till omkring 600 Mdr USD, en ökning från 45 Mdr USD år 2014. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Informationssäkerhet