NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning Engelsk 
Förlikningsavtal - Utan domstols medverkan Engelsk 
Checklista - medicinska kontroller i arbetslivet
Enkät - utvärdering av konsult
Meddelande - byte av kontaktperson Engelsk


VECKANS NYHET

Allt fler företagare utsätts för IT-brott – är du förberedd?

Visste du att allt fler företagare utsätts för olika typer av IT-relaterad brottslighet? Det kan exempelvis vara fråga om virus, ID-kapning, stöld av lösenord, dataintrång och utpressning. Om du utsätts för brott riskerar du inte bara att drabbas av kännbar ekonomisk förlust, utan även att risken att viktiga kundrelationer försämras eller helt förloras. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilken inverkan har IT-brottslighet på företag?

Den verkliga kostnaden för cyberbrottslighet är svår att bedöma exakt. År 2018 presentade McAfee en rapport om de ekonomiska konsekvenserna av cyberbrottslighet. Av rapporten framgår att den uppskattade sannolika årliga kostnaden för den globala ekonomin uppgår till omkring 600 Mdr USD, en ökning från 45 Mdr USD år 2014. 

LÄS MER >