VECKANS FRÅGA

Vilken inverkan har IT-brottslighet på företag?

Den verkliga kostnaden för cyberbrottslighet är svår att bedöma exakt. År 2018 presentade McAfee en rapport om de ekonomiska konsekvenserna av cyberbrottslighet. Av rapporten framgår att den uppskattade sannolika årliga kostnaden för den globala ekonomin uppgår till omkring 600 Mdr USD, en ökning från 45 Mdr USD år 2014. 

Även om de ekonomiska förlusterna till följd av IT-brottslighet kan vara betydande, kan företagen också drabbas av andra katastrofala följder till följd av kriminella cyberattacker, bland annat: 

• Skador för investerare/ägare. Förutom potentiella aktiekursfall kan företagen också drabbas av ökade kostnader för upplåning och större svårigheter att söka kapital till följd av en cyberattack. 

• Förlust av känslig kunddata kan resultera i administrativa sanktionsavgifter för företag som har misslyckats med att skydda sina kunders data. Företag kan också stämmas av enskilda individer eller grupper av individer för personuppgiftsincidenten. 

• Skadad varumärkesidentitet och förlust av rykte efter en cyberattack, vilket kan underminera kundernas förtroende för ett företags förmåga att hålla sin kunddata säker. 

Företag kan också drabbas av direkta kostnader från en kriminell cyberattack, såsom kostnaden för att kontraktera cybersäkerhetsföretag för att utföra incidenthantering och sanering samt PR och andra tjänster i samband med en attack. Ökade försäkringspremier kan bli en annan följd.


VECKANS NYHET

Allt fler företagare utsätts för IT-brott – är du förberedd?

Visste du att allt fler företagare utsätts för olika typer av IT-relaterad brottslighet? Det kan exempelvis vara fråga om virus, ID-kapning, stöld av lösenord, dataintrång och utpressning. Om du utsätts för brott riskerar du inte bara att drabbas av kännbar ekonomisk förlust, utan även att risken att viktiga kundrelationer försämras eller helt förloras. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Informationssäkerhet