NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Avtal om överlåtelse - domännamn 
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 


VECKANS NYHET

Har du haft dina medarbetarsamtal i år?

Det finns många anledningar till att ha medarbetarsamtal. Om du genomför medarbetarsamtal kan du till exempel säkerställa att dina medarbetare utvecklas och att deras kunskaper och färdigheter kommer företaget tillgodo på bästa tänkbara sätt. Hur effektiva dina samtal blir beror på ditt samspel med medarbetarna. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad är det för skillnad på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal?

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är samma sak - ett planerat, strukturerat och framåtsyftande samtal mellan arbetstagare och chef. Samtalet handlar om mål, prestationer, trivsel, arbetsmiljö, kompetensbehov, samarbetsklimat och så vidare. 

LÄS MER >