NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Protokoll - facklig förhandling verksamhetsövergång
Allmän riskbedömning - penningtvätt
Mötespolicy
Checklista - skydd mot nätfiske (phising)
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor


VECKANS NYHET

Skyddar du företagets information vid samarbeten och projekt?

De flesta företag ingår vid något tillfälle någon form av samarbete eller projekt med ett annat företag. Då är det inte ovanligt att parterna delar känslig information med varandra. Frågan är hur medveten du är om riskerna med att lämna ut information?

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad blir följden om en part bryter ett sekretessavtal?

Om en part som ingått ett sekretessavtal bryter mot avtalet kan motparten kräva skadestånd enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer eller, om förutsättningarna är uppfyllda, med stöd av lagen om skydd för företagshemligheter. 

LÄS MER >