VECKANS NYHET

Skilda förväntningar – vikten av ett ägardirektiv

Har du och övriga delägare skilda uppfattningar om företagets mål och visioner? Det är inte så ovanligt, men det kan bli kostsamt. Upprätta därför ett ägardirektiv i ett tidigt skede. Det är en form av arbetsdokument för styrelsen där ni som ägare klargör vilka intentioner ni har för bolaget.  

DokuMera har mallarna ägardirektiv och frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv. Ta hjälp av dessa när du ska upprätta ägardirektivet för ditt företag. 

Strategiska frågor hamnar ofta i skymundan, vilket kan leda till konflikter gällande styrningen av företaget. Ett tydligt ägardirektiv minskar risken för att konflikter uppstår på grund av oklarheter. Upprättandet av ett ägardirektiv gör även styrelsens jobb enklare då målen för styrelsens arbete är tydligt uppställda.


VECKANS KRÖNIKA

Undvik personligt betalningsansvar

I veckans krönika kan du läsa mer om företrädaransvar för företrädare av aktiebolag. Vem eller vilka anses vara företrädare för ett aktiebolag? Under vilka omständigheter anses det vara försvarligt att inte betala skatter eller avgifter i tid? 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad ska ett ägardirektiv innehålla?

Ett ägardirektiv ska innehålla de långsiktiga planerna - vilka mål och visioner har ägarna med företaget? Den närmare utformningen av ägardirektivet styrs av flera faktorer, men nedanstående fungerar som utgångspunkter oavsett utgångsläge. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ägardirektiv