VECKANS FRÅGA

Vad ska ett ägardirektiv innehålla?

Ett ägardirektiv ska innehålla de långsiktiga planerna - vilka mål och visioner har ägarna med företaget? Den närmare utformningen av ägardirektivet styrs av flera faktorer, men nedanstående fungerar som utgångspunkter oavsett utgångsläge. 

- Finansiella mål såsom tillväxt, lönsamhet och investeringstakt.
- Ägarnas roller i företaget
- Risktagande
- Restriktioner
- Frågor om företagskultur, kundvård, socialt ansvarstagande och kompetenser 
- Positionering av varumärke/bolag
- Syn på exit

Läs mer om ägardirektiv i DokuMeras mallar ägardirektiv och frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv för att lära dig mer om ägardirektivets betydelse och vilka frågor som ska eller bör regleras i det. 


VECKANS NYHET

Skilda förväntningar – vikten av ett ägardirektiv

Har du och övriga delägare skilda uppfattningar om företagets mål och visioner? Det är inte så ovanligt, men det kan bli kostsamt. Upprätta därför ett ägardirektiv i ett tidigt skede. Det är en form av arbetsdokument för styrelsen.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Undvik personligt betalningsansvar

I veckans krönika kan du läsa mer om företrädaransvar för företrädare av aktiebolag. Vem eller vilka anses vara företrädare för ett aktiebolag? Under vilka omständigheter anses det vara försvarligt att inte betala skatter eller avgifter i tid? 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ägardirektiv