VECKANS NYHET

Personalhandboken – därför behöver du den

Policyer syftar till att vägleda företagets medarbetare i vissa avgränsade frågor och kan därför sägas vara styrdokument som kompletterar gällande lagar och regler. En policy tydliggör hur vissa situationer eller uppgifter ska hanteras, och på så vis bidrar policyer till enlighet och lika behandling inom företaget. 

Ta del av vår personalhandbok för att tydliggöra vilka regler och förhållningssätt som ska gälla i din verksamhet. Vi har även en personalhandbok på engelska. Vi har en stor mängd policydokument som kan ingå i personalhandboken.

Visste du att flera policyer är obligatoriska att upprätta? I veckans krönika kan du läsa vilka det är fråga om, och du kan också få hjälp att upprätta och anpassa policyerna så att du inte riskerar att brista i regelefterlevnaden. 


VECKANS FRÅGA

Nyhetsbrev och GDPR – vad gäller?

Vad stadgar GDPR om marknadsföring och nyhetsbrev? I veckans fråga kan du bland annat läsa om samtycke som rättslig grund i fråga om utskick av nyhetsbrev. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Lagstadgade policydokument – har du alla?

Det finns ett antal policyer som är obligatoriska för varje arbetsgivare. I veckans krönika kan du läsa om några av de policyer som arbetsgivare enligt lag eller annan författning måste ha. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Personalhandbok
LÄS ÄVEN
Nya karensregler – vet du vad som gäller?