VECKANS NYHET

Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare

En affärsplan handlar något förenklat om hur du ska nå framgång med ditt företag. Det är inte obligatoriskt att upprätta en affärsplan, men utan någon form av plan riskerar dina mål såväl att framstå som oklara samt ta längre tid att nå. En väl genomarbetad affärsplan kan i längden medföra att du sparar både tid och pengar.

Ta del av DokuMeras mallar Affärsplan samt Checklista upprättande av affärsplan för att påbörja ditt arbete med affärsplanen.

Vad ska en affärsplan innehålla och vad bör du tänka på vid utformningen av affärsplanen? Det kan du läsa mer om i veckans krönika.

Behöver du en affärsplan på engelska? Läs mer i veckans erbjudande för att ta del av en engelsk version av affärsplanen. 


VECKANS KRÖNIKA

Det här ska affärsplanen innehålla

Det är inte obligatoriskt att upprätta en affärsplan. Därför går det inte att säga att affärsplanen med nödvändighet måste innehålla särskilda uppgifter, men utan en tydlig plan med företagets mål och vision kan det vara svårt att uppnå den målsättning man har med företaget. I veckans krönika kan du läsa mer om varför du bör upprätta en affärsplan och vad den bör innehålla.

LÄS MER >

VECKANS ERBJUDANDE

Behöver du en affärsplan på engelska?

Digitaliseringen har inte endast gjort det enklare att marknadsföra och sälja sina produkter utomlands. Den har också gjort det enklare att komma i kontakt med bland annat internationella samarbetspartners, leverantörer och investerare. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Teckningsoptioner
Leverantörsreskontra
Krav
Kapitalanskaffning