VECKANS KRÖNIKA

Det här ska affärsplanen innehålla

Varför ska du upprätta en affärsplan?

Att upprätta en affärsplan handlar inte endast om att skriva ner idéer och mål på ett papper. Det handlar om att du ska tänka igenom din affärsidé och dina åtgärder i syfte att se vad du kan förbättra. Detta kan kännas underligt för många eftersom det framstår som självklart, men fördelarna att göra det är många och leder inte sällan till att du sparar såväl tid som pengar. En fördel är att du får en god överblick över vad som ska göras när problem uppstår eller när du får nya idéer, vilket entreprenörer ofta får och som i värsta fall kan leda till ett försämrat fokus på det egentliga målet.

Du bör alltså noggrant fundera på vilket eller vilka mål du har, men också vem du skriver din affärsplan för. Är det aktieägarna, styrelsen, riskkapitalister eller banken? Det kan finnas många aktörer som vill veta mer om dig, företaget, dina mål och om du klarar av att leda företaget. Om du inte är trovärdig i dessa avseenden kommer det att vara svårt att få andra att tro på din idé, vilket kan leda till att nödvändigt kapital inte kan erhållas.

Tänk på att alla framgångsrika företag skapar något som gör nytta för andra. Därför är det mycket viktigt att du är medveten om vilket eller vilka problem som ditt företag avser att lösa. Detta behöver du identifiera och beskriva i din affärsplan.

En affärsplan utgör oftast ett beslutsunderlag för den som funderar på att starta eget, men bör upprättas även beträffande redan pågående verksamheter. Affärsplanen hjälper dig att tänka långsiktigt och du kommer att märka huruvida det är möjligt att tjäna pengar på affärsidén genom att analysera och bearbeta den i en affärsplan. Du kan enklare förutse problem när du upprättar en affärsplan, vilka blir enklare att lösa innan de uppstår. Du kommer också att se vilka starka och mindre starka sidor som affärsidén har, vilket gör det enklare för dig att få kännedom om vad du behöver hjälp med och från vilka.

Vad ska en affärsplan innehålla?

Det går att starta en verksamhet utan att upprätta en affärsplan, men det bör undvikas om du avser att så småningom söka kapital från investerare. Det kan till en början därför vara bra att göra åtminstone en enklare variant av en affärsplan. Några grundläggande frågor att ta med i en sådan är

- Affärsidén. Hur ska du tjäna pengar? Beskriv affärsidén tydligt så att den inte kan missförstås.
- Beskriv produkten eller tjänsten. Vad utmärker den? Vilka fördelar finns?
- Beskrivning av dig själv. Detta är av vikt för att utomstående ska förstå om du har förmågan att lyckas genomföra affärsidén.
- Hur ska produkten eller tjänsten säljas, och till vem eller vilka? Varför ska kunder köpa just från dig?
- Hur ser marknaden ut? Vilka konkurrenter finns? Upprätta en marknadsplan.
- Hur ska produkten eller tjänsten marknadsföras?
- Hur ska produkten eller tjänsten tas fram och levereras? Och vem ska göra det? Och var?
- Hur ser budgeten och lönsamheten ut?
- Vilka risker finns (riskanalys)?

Det finns fler frågor att ta med i en affärsplan, men ovanstående utgör en bra grund. Ta gärna del av DokuMeras checklista för att lära dig mer om affärsplanen. 


VECKANS NYHET

Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare

Har du en affärsplan för ditt företag?

LÄS MER >

VECKANS ERBJUDANDE

Behöver du en affärsplan på engelska?

Digitaliseringen har inte endast gjort det enklare att marknadsföra och sälja sina produkter utomlands. Den har också gjort det enklare att komma i kontakt med bland annat internationella samarbetspartners, leverantörer och investerare. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Försäljning och marknadsföring