VECKANS FRÅGA

Vilka typer av brandskyddsåtgärder finns det?

Det finns många olika brandskyddsåtgärder att vidta. Alla åtgärder passar inte för alla verksamheter, byggnader eller anläggningar. Oavsett vilka åtgärder som krävs i ditt fall finner du exempel på vanligt förekommande brandskyddsåtgärder nedan. 

Exempel på tekniska brandskyddsåtgärder 

Brandceller
Nödbelysning
Dörrar i brandcellsgräns
Dörrar i utrymningsvägar
Brand- och utrymningslarm
Släcksystem
Brandgasventilation
Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem 
Räddningsvägar 
Stigarledningar 
Brandskydd av bärande stomme 
Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad 
Brandtätningar
Ytskikt brandklass

Exempel på organisatoriska brandskyddsåtgärder 

Ansvarsfördelning 
Utbildning 
Information 
Övningar 
Instruktioner och rutiner 
Service och underhåll 
Kontrollplaner och dokumenthantering
Utrymningsvägar 


VECKANS NYHET

Har du koll på din dokumentation gällande brandskydd?

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller annan anläggning ska du enligt lagen om skydd mot olyckor bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär bland annat att du i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Praktiskt brandskyddsarbete – så här gör du

Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har utfärdat allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Det är dessa du kan läsa om i veckans krönika.

LÄS MER >