VECKANS NYHET

Förbättra din ekonomifunktion – upprätta en ekonomihandbok

Det är viktigt med ordning och reda i företagets ekonomifunktion. Genom att upprätta en ekonomihandbok kan du bland annat minska risken för fel, höja kvaliteten på redovisning och rapportering och förbättra rutinerna kring företagets ekonomi. Handboken hjälper dig också att underlätta boksluts- och budgetprocessen.

Ta del av DokuMeras ekonomihandbok för att förbättra företagets ekonomifunktion. Vi har många mallar som kan komma till användning i handboken, bland annat om fakturering och attestrutiner.

Ekonomihandboken vänder sig främst till dig som arbetar med ekonomiadministration. Handboken innehåller bland annat information om redovisning, konteringsregler, attestregler, rapportering, moms och årsbokslut, vilket gör att den enkelt kan användas för att upprätta rutiner för hela företagets ekonomifunktion.


VECKANS KRÖNIKA

Hantera bluffakturor på rätt sätt

Det händer att företag ibland får fakturor eller bekräftelser på något som de inte har uppfattat att de har beställt. Risken finns att det rör sig om en s.k. bluffaktura. I veckans krönika kan du läsa mer om hur du kan hantera bluffakturor

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vad ska man tänka på när man utformar företagets attestrutiner?

Att attestera innebär att man skriftligen intygar en handlings riktighet. En attestering intygar att transaktionen stämmer överens med budgetbeslut och är förenlig med den verksamhet som företaget bedriver. Det är viktigt att skilja på attest och firmateckning. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ekonomi och redovisning
Ekonomihandbok
Fakturering
LÄS ÄVEN