VECKANS FRÅGA

Vad ska man tänka på när man utformar företagets attestrutiner?

Att attestera innebär att man skriftligen intygar en handlings riktighet. En attestering intygar att transaktionen stämmer överens med budgetbeslut och är förenlig med den verksamhet som företaget bedriver. Det är viktigt att skilja på attestering och firmateckning. Firmateckning innebär att ha rätt att med bindande verkan ingå avtal med externa parter för företagets räkning. En firmatecknare har alltid behörighet att attestera transaktioner. Den som har behörighet att attestera har inte automatiskt behörighet att binda företaget vid avtalsslut.

När man utformar företagets attestrutiner finns det flera viktiga saker att tänka på:

- Se till att berörda avdelningar och personer får information om vilka instruktioner som gäller för attestering.
- Upprätta ett system för att vidarebefordra inkommande dokument som ska attesteras till rätt behörig person.
- Det är viktigt att attesteringen sker så tidigt som möjligt för att rutinerna ska bli så säkra som möjligt. Då är det enklare att kontrollera vem som attesterat transaktionen.
- Skapa rutiner för hur attesterade dokument ska registreras i ekonomisystemet så att de lätt kan spåras till ansvarig person.
- Var noggrann med att alla erforderliga kontroller genomförs, som t.ex. fakturakontroll och utbetalningskontroll.
- Det är viktigt att samla in namnteckningar från alla personer med behörighet att attestera. Detta underlättar företagets interna kontroll av utförda attesteringar.


VECKANS NYHET

Förbättra din ekonomifunktion – upprätta en ekonomihandbok

Det är viktigt med ordning och reda i företagets ekonomifunktion. Genom att upprätta en ekonomihandbok kan du bland annat minska risken för fel, höja kvaliteten på redovisning och rapportering och förbättra rutinerna kring företagets ekonomi. Handboken hjälper dig också att underlätta boksluts- och budgetprocessen.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Hantera bluffakturor på rätt sätt

Det händer att företag ibland får fakturor eller bekräftelser på något som de inte har uppfattat att de har beställt. Risken finns att det rör sig om en s.k. bluffaktura. I veckans krönika kan du läsa mer om hur du kan hantera bluffakturor

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Attestrutiner