VECKANS FRÅGA

Vi har uppdaterat alla våra mallar - nu även med nya lagar och regler från den 1 januari 2020

Varje år träder ett antal nya lagar och regler i kraft. Här nedan har vi listat några av alla de lagar som trädde i kraft den 1 januari i år. Det är inte alla nya lagar som påverkar dig som företagare, men vi listar ändå de viktigaste förändringarna. Vi har naturligtvis uppdaterat våra mallar så att de överensstämmer med de nya reglerna. 

1. Utökat anställningsskydd

Anställningsskyddet har förlängts. När en arbetstagare har fyllt 68 år har arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen utan att det finns saklig grund. Tidigare gällde en åldersgräns om 67 år. Vidare har den särskilda formen av visstidsanställningar för äldre tagits bort.  

2. Pensionsåldern har höjts

Du kan tidigast gå i pension av åldersskäl när du har fyllt 62 år. Tidigare har samma åldersgräns varit 61 år. 

3. Lägsta tillåtna krav på aktiekapital har sänkts från 50 000 till 25 000

Numera gäller att aktiekapitalet ska vara minst 25 000 kronor vid registrering av ett privat aktiebolag. Tidigare har beloppet 50 000 kronor gällt. 

4. Reglerna om penningtvätt har skärpts

Det femte penningtvättsdirektivet har införts, vilket bland annat innebär att flera personer kan ses som ansvariga när det förekommer oegentligheter i ett bolag. Dessutom ställs det högre krav om man gör transaktioner med kunder i så kallade högriskländer. 

5. Barnkonventionen har blivit lag

FN:s barnkonvention har nu blivit svensk lag. Syftet har varit att utöka barns rättigheter ytterligare. 

6. Sänkt skatt på drivmedel

Skatten på drivmedel har sänkts. 

7. Avskaffad värnskatt

Värnskatten är en skatt på fem procent som tas ut på den del av en persons inkomst som överstiger 689 300 kronor.  

Ändringen innebär att beskattningsbara inkomster över 490 700 kronor enbart beskattas med 20 procent i inkomstskatt, utöver den kommunala inkomstskatten. 


VECKANS NYHET

Kickoff – så ökar du motivationen bland medarbetarna

Den här veckan har de flesta kommit tillbaka från julledigheten, och det är vanligt att inleda ett nytt verksamhetsår eller projekt börjar med en aktivitet, en så kallad kickoff.  Syftet med en kickoff är att medarbetarna ska förstå vad syftet och målet med ett visst arbete eller projekt är samt vilken roll de själva spelar och vad som förväntas av dem. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom arbetsmiljö. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >