VECKANS FRÅGA

Vilka är symptomen på coronaviruset?

Förutom sars, mers och covid 19-coronavirus som kan orsaka svår nedre luftvägsinfektion med komplikationer i flera organ, bland annat njursvikt, så ger infektion med övriga coronavirus milda förkylningssymptom, hosta, halsont och feber. I undantagsfall kan dock allvarligare sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa även för dessa coronavirus, men då framförallt hos de med hjärt-lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder.

Ovanstående information framgår av Folkhälsomyndighetens hemsida. 


VECKANS NYHET

Coronaviruset – det här gäller på arbetsplatsen

Coronaviruset fortsätter att sprida sig i världen, och oron är stor bland såväl arbetstagare som arbetsgivare. Hur kan man skydda sig? Vilka förhållningssätt ska gälla på arbetsplatsen? Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta? 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Mallar om förhindrande av smitta

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar om hur du kan förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Klicka här för att se dessa mallar.

LÄS MER >