VECKANS NYHET

IT-brottsligheten ökar – så här skyddar du dig

Med anledning av att allt fler anställda än vanligt jobbar hemifrån just nu har antalet försök till IT-bedrägerier och annan IT-brottslighet ökat. Detta ställer krav på såväl arbetsgivare som arbetstagare, vilket innebär att du skyndsamt behöver vidta åtgärder för att minska riskerna för att bli utsatt. 

DokuMera har många mallar som på olika sätt hjälper dig att öka skyddet. För att IT-skyddet ska bli så effektivt som möjligt behöver du vidta flera olika typer av åtgärder. Ta gärna del av våra mallar Checklista skydd mot nätfiske (phising), Checklista skydda dina konton och Självskattning cybersäkerhet till att börja med. Ta gärna del av våra övriga mallar inom området för att säkerställa ett ännu bättre skydd. Du finner mallarna här


VECKANS FRÅGA

Vilken inverkan har IT-brottslighet på företag?

Den verkliga kostnaden för cyberbrottslighet är svår att bedöma exakt. År 2018 presentade McAfee en rapport om de ekonomiska konsekvenserna av cyberbrottslighet. Av rapporten framgår att den uppskattade sannolika årliga kostnaden för den globala ekonomin uppgår till omkring 600 Mdr USD, en ökning från 45 Mdr USD år 2014. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom informationssäkerhet. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Informationssäkerhet