VECKANS NYHET

Kontrollbalansräkning – minska risken för personligt betalningsansvar

I dessa tider är det många företag som kommer att bli skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning. Vet du vilka regler som gäller och hur du kan skydda dig? 

En kontrollbalansräkning måste upprättas när ett företag har ekonomiska svårigheter och har anledning att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Likvidation eller återställning av hela det registrerade aktiekapitalet måste ske om det visar sig att halva aktiekapitalet verkligen är förbrukat. 

Företrädare för bolaget som åsidosätter sina skyldigheter i fråga om kontrollbalansräkningen riskerar personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Vi har mallarna du behöver för att minska riskerna för detta. Ta del av våra mallar Checklista kontrollbalansräkning, Kontrollbalansräkning och PM Personligt betalningsansvar i AB.


VECKANS FRÅGA

Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar ett företags tillgångar och skulder. En kontrollbalansräkning ska göras om styrelsen befarar att företagets egna kapital understiger hälften av företagets registrerade aktiekapital. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >