VECKANS FRÅGA

Vad är en kontrollbalansräkning och när måste en sådan upprättas?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som visar ett företags tillgångar och skulder. En kontrollbalansräkning ska göras om styrelsen befarar att företagets egna kapital understiger hälften av företagets registrerade aktiekapital. Vidare ska en kontrollbalansräkning även upprättas om det vid utsökning visar sig att företaget saknar utmätningsbara tillgångar. 

Underlåter styrelsen att se till att en kontrollbalansräkning genomförs riskerar styrelseledamöterna att bli personligt ansvariga för företagets skulder vid en eventuell konkurs. Visar kontrollbalansräkningen att företagets kapital inte överstiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelse kalla till en extra bolagsstämma. Syftet med en extra bolagsstämma i denna situation är att besluta om företaget ska försöka återställa aktiekapitalet eller om företaget ska likvideras.


VECKANS NYHET

Kontrollbalansräkning – minska risken för personligt betalningsansvar

I dessa tider är det många företag som kommer att bli skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning. Vet du vilka regler som gäller och hur du kan skydda dig? 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >