VECKANS NYHET

Till dig med personalhandbok – det är hög tid för en översyn

Just nu är det betydligt fler än vanligt som arbetar hemifrån. För dig som arbetsgivare medför det att många rutiner och riktlinjer, åtminstone tillfälligt, behöver ses över och förändras. 

För att allt på arbetsplatsen ska fungera på bästa sätt är det många företag som ser till att upprätta en personalhandbok och olika former av policydokument. Med hjälp av gemensamma rutiner, regler och förhållningssätt blir det enklare att nå gemensamma mål samtidigt som administrationen förenklas. 

Varför inte ta del av vår personalhandbok och våra policydokument i dessa tider där förändringar tillhör vardagen? Just nu är det ett utmärkt tillfälle att se över vilka rutiner som fungerar väl och vilka som kan förbättras ytterligare. Vi har en stor mängd policydokument som du kan använda i din personalhandbok. Några exempel är Policy för distansarbete, Mötespolicy, Policy för tillgänglighet och Semesterpolicy. Fler policydokument hittar du här


VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >