VECKANS NYHET

De fem viktigaste avtalen – just nu får du ett utan kostnad

Som företagare kommer du med tiden att ingå många olika typer av avtal. Några få exempel på olika avtalstyper är anställningsavtal, sekretessavtal, kundavtal, konsultavtal och personuppgiftsbiträdesavtal. Beroende på omfattning och inriktning på verksamheten kan betydligt fler avtal komma i fråga. 

Avtal behöver oftast inte vara skriftliga för att vara giltiga, men det finns många fördelar med att skriftligen dokumentera vad som har överenskommits. Det ökar sannolikheten för att parterna i avtalet har samsyn i fråga om vad som ska utföras samt rättigheter och skyldigheter. Det i sig minskar riskerna för konflikt och tvist, och för det fall tvist ändå uppstår fungerar avtalet som ett bevismedel för vad som har överenskommits.

Den här veckan listar vi de fem viktigaste avtalen för dig som företagare. Det är avtal som du alltid bör försäkra dig om att ingå när situationen uppstår. Det är fråga om

Just nu kan du få ett avtal inom någon av ovanstående kategorier utan kostnad av oss. Välj vilket du vill ha och skriv till oss här, så hjälper vi dig. Du som har vår tjänst Företagspaketet kan själv ladda ned de mallar du vill ha.

Erbjudandet gäller till och med den 22 januari 2020. 


VECKANS FRÅGA

Vilka avtal bör ingås med styrelseledamöter?

Det är inte ovanligt att en person ingår i flera företags styrelser. I sådana situationer kan personens lojalitet mot endera av företagen komma att ifrågasättas. Därför är det ofta lämpligt att det ingås en konkurrensöverenskommelse. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom rekonstruktion. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >