VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt att göra en kontinuitetsplan?

Alla företag kan råka ut för oönskade händelser, en kris i någon form, som medför direkta och indirekta kostnader. Varje företagsledning har ett ansvar för att sådana kostnader undviks eller minimeras. Därför är det viktigt att alla företag har upprättat en kontinuitetsplan där ledningen i företaget beskriver hur ansvar för krisledning ska delegeras vid en oönskad händelse. 

I kontinuitetsplanen ska det tydligt framgå vem som har ett visst ansvar och vilka roller personalen ska inta. En kontinuitetsplan ska hjälpa företag ut ur en kris och stötta företaget genom krisens olika faser. Ansvarig under krisen är krisledningen. Det är denna som under en kris ska ta beslut om åtgärder. När ett företag upprättar en kontinuitetsplan måste man inledningsvis identifiera vad som skulle utgöra en kris för företaget. En kris kan bland annat vara en naturkatastrof, ett tekniskt haveri, ett misslyckat projekt eller en misslyckad affärsuppgörelse.


VECKANS NYHET

Hur har du förberett ditt företag för coronapandemin?

Coronaviruset fortsätter att sprida sig, och Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan en tid tillbaka klassat viruset som en pandemi. För dig som företagare innebär det bland annat att du behöver utvärdera vilken förmåga du har att bedriva verksamhet på ungefär samma sätt som tidigare. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >