VECKANS KRÖNIKA

Stärk immunförsvaret med yoga och meditation

Så starker du kroppens viktigaste försvarsarmé 

Coronapandemin visar på människans sårbarhet. Media rapporterar om dödsfall, ekonomiska katastrofer och andra faror. I denna utmanande tid behöver vi alla rusta oss mot stressens negativa verkningseffekter på vårt immunförsvar, vår inre försvarsarmé. Yoga och mindfulness är två flertusenåriga tekniker som erbjuder verktyg för hälsa och balansering av nervsystemet. Kopplingen mellan nervsystemet och immunförsvaret går bland annat via vagusnerven som direkt från hjärnan länkar den samman med kroppens olika organ och verkar balanserande, lugnande. Genom att aktivt stärka våra inneboende resurser kan vi bättre hantera de utmaningar vi ställs inför och samarbeta med vår självläkande kraft.

Immunförsvaret – så funkar det

Immunförsvaret är kroppens kraftfulla försvarssystem mot olika faror. Det består av två delar - det medfödda och det adaptiva immunförsvaret. Den ena delen har du med dig från födseln. Den andra delen är adaptiv och påverkas löpande – den kan tränas upp. Båda dessa delar av immunförsvaret är lika viktiga även om de står för olika tillvägagångssätt. Likt en inre armé arbetar dessa båda delar konstant mot alla typer av angrepp och söker konstant efter nya faror. Immunförsvaret består av hud, slemhinnor och ett antal specifika celler, exempelvis vita blodkroppar och T-celler, som försvarar dig och bekämpar allting som inte hör hemma i dig – baciller, bakterier, virus m.m. 

När ett virus upptäcks, en ”främmande agent”, mobiliseras en arme av plasmaceller som rör sig mot faran och börjar attackera denna ovälkomna främling. T-cellerna, immunförsvarets egna ”ninjas”, frigör med små receptorer kraftfulla kemikalier i syfte att attackera och bryta ner fienden. Dessa celler memorerar all information om fienden och ger sedan denna vidare till övriga T-celler – vilket är en anledning till att du blir immun då dina celler och blodkroppar väl besegrat ett specifikt virus. 

När immunförsvaret fungerar på detta sätt håller du dig frisk tack vare detta intelligenta och oerhört potenta försvarssystem. För att bevara en god hälsa behöver du aktivera ditt medfödda och träna upp ditt adaptiva immunförsvar genom till exempel en balanserad kost, rörelse och återhämtning.

Nedsatt immunförsvar – en inbjudan till sjukdom 

Om ditt immunsystem av någon anledning är nedsatt fungerar det i stället som en välkomstsignal för infektioner och sjukdomar. Med ett immunsystem försvagat av exempelvis kronisk stress kommer ingenting i din kropp att fungera som det ska. Det är därför av stor vikt att inte bara känna till faktorer som utsätter immunförsvaret för påfrestning och belastning utan även ta ett aktivt ansvar för att stärka kroppens självläkande kraft via verktyg som stöttar och rustar ditt inre försvar.

Vad forskningen säger om kopplingen mellan meditation, yoga och ditt immunförsvar 

Forskning på olika former av återhämtande aktiviteter har visat att dessa kan ha mer eller mindre evidensbaserad effekt. Två metoder som i forskningen visat tydlig effekt är yoga och mindfulness, vilket gjort att dessa flertusenåriga metoder idag får en allt större plats inom både vård och näringsliv. I Sverige erbjuds medicinsk yoga sedan 2010 som rehabilitering på idag 280 sjukhus och vårdcentraler, en världsunik utveckling av yoga inom vården. Både i Sverige och internationellt har mindfulness gjort en enorm frammarsch mycket tack vare nobelpristagaren Elizabeth Blackburns forskning (1) som visade att mindfulness var en av de metoder som direkt påverkar cellernas livslängd och kan reparera skador på cellnivå orsakade av stress.

Vill du veta mer om vilka övningar du kan vidta för att stärka ditt immunförsvar? Du kan läsa mer i Sara Emilionies artikel som du kan ladda ner utan kostnad här

Sara Emilionie

Sara Emilionie är yogaterapeut, mindfulnessinstruktör och fram till 2018 utbildare vid MediYoga-Institutet, Skandinaviens främsta forsknings- och utbildningsinstitut inom yoga och meditation. Idag driver hon det egna utbildningsinstitutet där hon utbildar näringsliv, vård och skola i den egna metoden som handlar om att göra människor till sin egen stressreduktionsexpert och erbjuda återhämtning på ett sätt som är enkelt, effektivt och som alla kan ta del av. 

sara@balansinstitutet.se 
www.balansinstitutet.se


VECKANS NYHET

Strukturera dina arbetsmetoder med våra årshjul – nu får du ett utan kostnad

Tycker du att det är svårt att hålla koll på hur du och dina anställda bör jobba för att det ska bli så korrekt och effektivt som möjligt? I så fall är du inte ensam. Som företagare behöver du vidta många åtgärder inom vitt skilda områden, och inte sällan är kunskaperna inom de olika områdena ganska låg. Därför har vi upprättat årshjul inom de områden där du behöver vidta särskilt många åtgärder. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >