VECKANS NYHET

Arbetsmiljö i coronatider – just nu får du en policymall utan kostnad

Visste du att du som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar oavsett var arbetstagarna utför sina arbeten? Det innebär att du behöver säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker när arbetet utförs hemifrån eller annars på distans, vilket just nu är aktuellt för betydligt fler arbetstagare än vanligt. 

Arbetsmiljöansvaret är omfattande, och det kan vara svårt att veta vilka åtgärder som behöver eller ska vidtas för att arbetsmiljön ska vara så trygg och säker som möjligt. För att göra det enklare för dig får du just nu valfri policymall inom arbetsmiljö av oss. Skriv till oss här och berätta vilken mall du vill ha, så hjälper vi dig. Du som har vår tjänst Företagspaketet kan själv ladda ner de mallar du vill ha. 

Är du osäker på vilken mall du vill ha? Här får du några förslag på policymallar inom arbetsmiljö som du kan använda: arbetsmiljöpolicy, policy för arbetstid, policy för tillgänglighet, policy för återhämtning, policy mot kränkande särbehandling och stresspolicy.

Erbjudandet gäller till och med den 20 maj 2020. 


VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Policydokument