NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Styrelsehandbok 
Underhandsackord 
Bilaga överenskommelse om arbetsinsatser och ersättning
Processbeskrivning företagsrekonstruktion 
Checklista tio ordningsregler för distansarbete


VECKANS NYHET

Arbetsmiljö i coronatider – just nu får du en policymall utan kostnad

Visste du att du som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar oavsett var arbetstagarna utför sina arbeten? Det innebär att du behöver säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker när arbetet utförs hemifrån eller annars på distans, vilket just nu är aktuellt för betydligt fler arbetstagare än vanligt. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?

Med begreppet policy åsyftas de grundprinciper som ska ligga till grund för ett företags beslut. Det finns många viktiga anledningar till varför ett företag bör arbeta med policydokument. Inom många områden finns det lagkrav som företaget måste följa och för att uppfylla dessa krav måste en policy för området upprättas. 

LÄS MER >