VECKANS FRÅGA

Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. I normalfallet borde det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. 

Om arbetsgivaren bedömer att det, på grund av exempelvis skyldigheter inom arbetsrätten, är absolut nödvändigt att avslöja vem som smittats ska den anställda i fråga informeras om detta i förväg. 

Arbetsgivaren bör också vidta åtgärder för att skydda den anställdas integritet. Informationen som lämnas ska alltid vara saklig och korrekt och får inte vara kränkande för den anställda som berörs. 

Som alltid gäller att du inte ska registrera eller lämna ut fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. 


VECKANS NYHET

Reglerna på arbetsplatsen efter corona – har du en plan?

Under coronapandemin är det många som har jobbat hemifrån, och många verksamheter har bedrivits nästan helt på distans. Coronapandemin har medfört krav på förändrade arbetssätt och rutiner, men har du hunnit fundera över vilka regler och förhållningssätt som ska gälla den dag arbetstagarna återgår till sin ordinarie arbetsplats?

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 


LÄS MER >