NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi har upprättat ett antal nya mallar. Några av dessa är 
Översikt - sanningar om högpresterande medarbetare 
Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande
Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 
Avtal om tillfällig lönesänkning 
Översikt - kroppens reaktioner på stress


VECKANS NYHET

Reglerna på arbetsplatsen efter corona – har du en plan?

Under coronapandemin är det många som har jobbat hemifrån, och många verksamheter har bedrivits nästan helt på distans. Coronapandemin har medfört krav på förändrade arbetssätt och rutiner, men har du hunnit fundera över vilka regler och förhållningssätt som ska gälla den dag arbetstagarna återgår till sin ordinarie arbetsplats?

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. I normalfallet borde det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. 

LÄS MER >