VECKANS NYHET

Reglerna på arbetsplatsen efter corona – har du en plan?

Under coronapandemin är det många som har jobbat hemifrån, och många verksamheter har bedrivits nästan helt på distans. Coronapandemin har medfört krav på förändrade arbetssätt och rutiner, men har du hunnit fundera över vilka regler och förhållningssätt som ska gälla den dag arbetstagarna återgår till sin ordinarie arbetsplats?

Coronaviruset kommer med stor sannolikhet att finnas kvar för en lång tid framöver. Som arbetsgivare behöver du därför ha en plan för vad som ska gälla när medarbetarna kommer tillbaka till arbetsplatsen, så att du kan minska riskerna för insjuknande och spridning. Vilka skyddsåtgärder ska gälla? Behöver lokalerna ses över? Behöver rutinerna för möten och resor förändras? Vilka åtgärder behöver vidtas i övrigt? 

Vi har precis publicerat mallarna du behöver vid planeringen av arbetstagarnas återgång till arbetsplatsen. Ta gärna del av dessa mallar för att förbereda dina medarbetare och din arbetsplats: 
Checklista återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin
Handlingsplan när en anställd testar positivt för Covid-19
Frågeformulär – skyddsåtgärder mot corona på arbetsplatsen, och 
Policy för munskydd på arbetsplatsen


VECKANS FRÅGA

Får arbetsgivaren informera anställda om att en kollega kan ha smittats av coronaviruset?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga att arbetstagare utsätts för ohälsa. I normalfallet borde det gå att informera de anställda som behöver informationen utan att nämna namnet på kollegan som eventuellt smittats. Endast i undantagsfall bör det vara nödvändigt att tala om vem den drabbade är. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 


LÄS MER >